Açılan listeleri

Bazı bildirimler ve iletileri yalnızca açılır liste içeren açılan kutular için geçerlidir. Bir açılan liste açık veya kapalı olduğunda, açılan kutunun üst pencere wm_command ileti formunda bir bildirim alır. Liste açıldığında ise, wParam yüksek sıralı word cbn_dropdown. Liste kapatılıyor, cbn_closeup 's.

Bir uygulama, bir açılan kutu veya açılan liste kutusu listesini cb_showdropdown iletisini kullanarak açabilirsiniz. Liste cb_getdroppedstate iletisini kullanarak açık ve bir aşağı açılan liste koordinatları cb_getdroppedcontrolrect iletiyi kullanarak belirleyebilirsiniz belirleyebilirsiniz. Bir uygulama da CB_SETDROPPEDWIDTH mesaj kullanarak açılan listenin genişliğini artırabilirsiniz.

Index