CB_GETEDITSEL

Uygulama açılan kutunun düzenleme denetimi geçerli seçim başlangıç ve bitiş karakteri konumlarını almak için bir CB_GETEDITSEL iletisi gönderir.

CB_GETEDITSEL wParam (wparam) (lpdword) lpdwStart; = / / Başlangıç pozisyonu lParam alır (lparam) (lpdword) lpdwEnd; =   / / Bitiş pozisyonu alır 

 

Parametreleri

lpdwStart
WParamdeğeri. İşaretçiyi seçimin başlangıç konumunu alır bir 32 bitlik değer. Bu parametre null olarak ayarlanabilir.
lpdwEnd
LParamdeğeri. İşaretçiyi seçimin bitiş pozisyonu alır bir 32 bitlik değer. Bu parametre null olarak ayarlanabilir.

Dönüş değerleri

Son yüksek sıralı sözcük karakteri seçtikten sonra dönüş değeri bir sıfır tabanlı 32 bitlik alt sıra kelime seçimin başlama pozisyonu ve ilk karakter bitiş konumunu değerdir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, CB_SETEDITSEL

Index