CB_GETCOUNT

Bir uygulama bir açılan kutunun liste kutusundaki öğelerin sayısını almak için bir cb_getcount iletisi gönderir.

Cb_getcount wParam = 0;     / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0;     / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, liste kutusundaki öğelerin sayısıdır. Bir hata oluşursa, cb_err 's.

Açıklamalar

Döndürülen sayım biridir değerinden dizin son öğenin dizin sıfır tabanlı, yani.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri

Index