WM_MEASUREITEM ileti işleme

Uygulama her öğenin boyutlarını ayarlayabilirsiniz böylece bir sahibi çizilmiş açılan kutu için kendi üst pencereyi veya iletişim kutusunu yordamı WM_MEASUREITEM iletisi gönderir. Örnek açılan kutu CBS_OWNERDRAWFIXED tarzı olduğundan, sistem WM_MEASUREITEM iletiyi yalnızca bir kez gönderir. Açılan kutuları CBS_OWNERDRAWVARIABLE stillerinin her liste öğesinin WM_MEASUREITEM ileti gönderme.

LParam parametresinin denetim ve liste öğesini tanımlayan bir MEASUREITEMSTRUCT yapısına işaret eder. Ayrıca liste öğesinin varsayılan boyutları içerir. Bir kare yemek iletişim kutusu oluşturma örnek liste öğeleri gıda grubu bitmapler karşılayacak kadar yüksek olmasını sağlamak için itemHeight yapısı üye değiştirir.

Index