Birleşik giriş kutusu yapıları

Aşağıdaki yapıları ile açılan kutular kullanılır.

COMPAREITEMSTRUCT
DRAWITEMSTRUCT
MEASUREITEMSTRUCT

Index