Belirliyorsanız düzeltme işaretleri hakkında

Sistem, bir şapka başına ileti sırası sağlar. Yalnızca klavye odağını vardır veya etkin pencereyi şapka işareti oluşturmanız gerekir. Pencereyi Klavyeyle klavye odağını kaybediyor veya etkin olma önce yok. Klavye girişi ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: Klavye giriş.

Bir şapka parametrelerini belirtmek için CreateCaret işlevini kullanın. Sistem, bir şapka şapka'nın konumu, genişlik ve Yükseklik tarafından belirtilen dikdörtgenin içindeki piksel renklerini tersine çevirme tarafından oluşturur. Genişlik ve yükseklik mantıksal birimler cinsinden belirtilir; Bu nedenle, şapka işareti görünümünü pencere eşleme moduna tabi olduğu.

Index