BM_SETSTYLE

Bir uygulama bir düğme stilini değiştirmek için bir bm_setstyle iletisi gönderir.

Bm_setstyle wParam (wparam) LOWORD(dwStyle); = / / Stil lParam = makelparam (fRedraw, 0);   / / bayrak yeniden Çiz 

 

Parametreleri

dwStyle
WParamdeğeri. Yeni düğme stilini belirtir. Bu parametre, düğme stilleri bir arada olabilir. Düğme stilleri bir tablo için bkz: Düğme stilleri.
fRedraw
LParamalt sıra kelimenin değeri. Düğmeyi yeniden düzenlenmiş olup olmadığını belirtir. true değeri, düğmeyi yeniden çizer; false değeri düğme çizmez.

Dönüş değerleri

Bu ileti her zaman sıfır döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Düğmelerine genel bakış, düğme iletileri

Index