BN_SETFOCUS

Bir düğme klavye odağını aldığında bn_setfocus bildirim iletisi gönderilir. Düğme, bu bildirim iletisi göndermeye BS_NOTIFY tarzı olmalıdır. Düğmenin ana pencere wm_command ileti yoluyla bu bildirim iletisi alır.

BN_SETFOCUS 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Düğmelerine genel bakış, düğme mesajları, BN_KILLFOCUS, wm_command

Index