Düğme türü ve stilleri

Orada beş çeşit düğmeleri:

Her düğme bir veya daha fazla stil var. Düğme stilleri bir tablo için bkz: Düğme stilleri.

Index