Bir iletişim kutusu dışında bir düğme oluşturma

Aşağıdaki örnek Cw_usedefault işlevi varsayılan basma düğmesi oluşturmak için nasıl kullanılacağını gösterir.

 hwndButton Cw_usedefault = ("button", / / önceden tanımlanmış bir sınıf "Tamam", / / düğme metni WS_VISIBLE | WS_CHILD | bs_defpushbutton, / / stiller / / boyut ve konum değerleri verilen açıkça, çünkü / / üste sabit düğmeler için sıfır değerlerini verir. 
    10, / / başlangıç x 10, pozisyon / / y konumu başlayan 100 / / düğme genişliğini 100 / / düğme yükseklik hwnd, / / üst pencere null, / / hiçbir menü (HINSTANCE) GetWindowLong (hwnd, GWL_HINSTANCE), null);      / / İşaretçi gerekli 

 

Index