Button renk mesajları

Sistem varsayılan renk değerleri için düğmeler sağlar. Düğme çizilir önce sistem bir düğmenin ana penceresine bir wm_ctlcolorbtn iletisi gönderir. Bu ileti, düğmenin aygıt içeriği ile ilgili tanıtıcı ve alt pencere tanıtıcı içerir. Ana pencere bu tutamaçları düğmenin metin ve arka plan renklerini değiştirmek için kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda varsayılan düğme-renk değerlerini gösterir.

Değer Renkli öğesi
COLOR_BTNFACE Düğme yüzü.
COLOR_BTNHIGHLIGHT Vurgu alan (üst ve Sol kenarlar) düğmesi.
COLOR_BTNSHADOW Gölge alanını (alt ve sağ kenarlar) düğmesi.
COLOR_BTNTEXT Normal (nongrayed) metin düğmeleri.
COLOR_GRAYTEXT Engelli (gri) metin düğmeleri. Geçerli görüntü sürücüsü düz gri renk desteklemiyorsa bu renk 0 olarak ayarlanır.
COLOR_WINDOW Pencere arka planlar.
COLOR_WINDOWFRAME Pencere çerçeveleri.
COLOR_WINDOWTEXT Metin içinde pencere eşiği.

Bir uygulama bu renkleri varsayılan değerlerini arayarak alabilirsiniz GetSysColor işlevi ya da çağırarak değerleri ayarlamak SetSysColors işlevi. Sistem renklerini hakkında daha fazla bilgi için bkz: Sistem bilgisi. Renk denetimleri ile nasıl kullanıldığını hakkında daha fazla bilgi için bkz: Denetim.

Index