Bir erişilebilirlik parametre durumunu denetleme

Aşağıdaki kod bölümü kullanan GetSystemMetrics işlevi programlarınızın parametresi kontrol etmek. GetSystemMetrics true döndürürse, uygulamanın tüm önemli bilgileri görsel biçimde sunmalıdır.

Bool fShowSounds; 
fShowSounds = GetSystemMetrics(SM_SHOWSOUNDS) 

 

Index