Sanal-Key Codes

Aşağıdaki tablo sistem tarafından kullanılan sanal-anahtar kodları için fare veya klavye eşdeğerleri, onaltılık değerler ve sembolik sabit isimleri gösterir. Kodları sayısal sırayla listelenir.

Sembolik sabit ismi Değeri (onaltılık) Fare ya da Klavye eşdeğeri
VK_LBUTTON 01 Sol fare düğmesi
VK_RBUTTON 02 Sağ fare düğmesi
VK_CANCEL 03 Control-break işleme
VK_MBUTTON 04 Ortadaki fare düğme (üç düğmeli fare)
— 05–07 Tanımsız
VK_BACK 08 geri tuşu
VK_TAB 09 sekme tuşu
— 0A–0B Tanımsız
VK_CLEAR 0 C anahtarını silin
VK_RETURN 0 D anahtarını girin
— 0E–0F Tanımsız
VK_SHIFT 10 üst karakter tuşu
VK_CONTROL 11 ctrl tuşu
VK_MENU 12 alt tuşu
VK_PAUSE 13 pause tuşu
VK_CAPITAL 14 caps lock tuşu
— arasındakilerin Kanji sistemleri için ayrılmış
— 1A Tanımsız
VK_ESCAPE 1B esc tuşu
— 1C–1F Kanji sistemleri için ayrılmış
VK_SPACE 20 ara çubuğu
VK_PRIOR 21 page up tuşunu
VK_NEXT 22 page down tuşu
VK_END 23 bitir tu?u
VK_HOME 24 ev anahtarı
VK_LEFT 25 sol ok tuşu
VK_UP 26 yukarı ok tuşu
VK_RIGHT 27 sağ ok tuşu
VK_DOWN 28 ok tuşu
VK_SELECT 29 anahtarı seçin
— 2A Özgün donatım üreticisi (oem) belirli
VK_EXECUTE 2B anahtarı çalıştır
VK_SNAPSHOT 2 C print screen tuşu
VK_INSERT 2D ins tuşuna
VK_DELETE 2E del tuşu
VK_HELP 2F yardım tuşu
VK_0 30 0 tu?una
VK_1 31 1 anahtar
VK_2 32 2 tufluna
VK_3 33 3 anahtar
VK_4 34 4 tuşu
VK_5 35 5 anahtar
VK_6 36 6 anahtarı
VK_7 37 7 anahtar
VK_8 38 8 anahtar
VK_9 39 9 anahtarı
— 3A–40 Tanımsız
VK_A 41 bir anahtar
VK_B 42 b anahtarı
VK_C 43 c tuşuna
VK_D 44 d tuşuna
VK_E 45 e anahtar
VK_F 46 f tuşu
VK_G 47 g tuşu
VK_H 48 s tuşu
VK_I 49 ben anahtar
VK_J 4A j tuşuna
VK_K 4B k tuşu
VK_L 4 C l tuşuna
VK_M 4 D m tuşu
VK_N 4E n anahtarı
VK_O 4F o anahtar
VK_P 50 p anahtarı
VK_Q 51 q tuşuna
VK_R 52 r anahtar
VK_S 53 s tuşu
VK_T 54 t anahtarı
VK_U 55 u tuşuna
VK_V 56 v tuşuna
VK_W 57 w tuşuna
VK_X 58 x tuşuna
VK_Y 59 y tuşu
VK_Z 5A z tuşu
VK_LWIN 5B Sol pencere eşiği anahtar (Microsoft Natural Keyboard'da)
VK_RWIN 5 C Doğru Windows tuşu (Microsoft Natural Keyboard'da)
VK_APPS 5 D Uygulama tuşu (Microsoft Natural Keyboard'da)
— 5E–5F Tanımsız
VK_NUMPAD0 60 Sayısal tuş takımı 0 tuşu
VK_NUMPAD1 61 Sayısal tuş takımı 1 tuşu
VK_NUMPAD2 62 Sayısal tuş takımını 2 anahtar
VK_NUMPAD3 63 Sayısal tuş takımını 3 anahtarı
VK_NUMPAD4 64 Sayısal tuş takımını 4 anahtar
VK_NUMPAD5 65 Sayısal tuş takımını 5 anahtar
VK_NUMPAD6 66 Sayısal tuş takımı 6 anahtarı
VK_NUMPAD7 67 Sayısal tuş takımını 7 anahtarı
VK_NUMPAD8 68 Sayısal tuş takımı 8 tuşu
VK_NUMPAD9 69 Sayısal tuş takımını 9 anahtarı
VK_MULTIPLY 6A Anahtar çarpma
VK_ADD 6B Anahtar ekleme
VK_SEPARATOR 6 C Ayırıcı anahtar
VK_SUBTRACT 6 D Anahtar çıkarma
VK_DECIMAL 6E Ondalık anahtar
VK_DIVIDE 6F Anahtar bölmek
VK_F1 70 f1 tuşu
VK_F2 71 f2 tuşuna basın
VK_F3 72 f3 tuşu
VK_F4 73 f4 tuşu
VK_F5 74 f5 tuşu
VK_F6 75 f6 tuşu
VK_F7 76 f7 tuşuna
VK_F8 77 f8 tuşuna
VK_F9 78 f9 tuşuna
VK_F10 79 f10 tuşu
VK_F11 7A f11 tuşuna
VK_F12 7B f12 tuşuna
VK_F13 7 C f13 anahtar
VK_F14 7 D f14 anahtar
VK_F15 7E f15 anahtar
VK_F16 7F f16 anahtar
VK_F17 80 H f17 anahtar
VK_F18 81 H f18 anahtar
VK_F19 82 H f18 anahtar
VK_F20 83 H f20 anahtar
VK_F21 84 H f21 anahtar
VK_F22 85 H f22 anahtar
VK_F23 86 H f23 anahtar
VK_F24 87 H f24 anahtar
— 88–8F Atanmamış
VK_NUMLOCK 90 num lock tuşu
VK_SCROLL 91 scroll lock tuşu
— 92–B9 Atanmamış
— BA–C0 Oem belirli
— C1–DA Atanmamış
— DB–E4 Oem belirli
— E5 Atanmamış
— E6 Oem belirli
— E7–E8 Atanmamış
— E9–F5 Oem belirli
VK_ATTN F6 Attn anahtar
VK_CRSEL F7 CrSel anahtar
VK_EXSEL F8 ExSel anahtar
VK_EREOF F9 Eof tuşu silme
VK_PLAY SK Play tuşu
VK_ZOOM FB Zil sesleri
VK_NONAME FC Gelecekte kullanılmak üzere ayrılmış.
VK_PA1 FD PA1 anahtar
VK_OEM_CLEAR FE Sil tu?u

Index