กำลังระบุต่าง ๆ คุณสมบัติของหน้าต่าง

ฟังก์ชันEnumPropsและEnumPropsExระบุของหน้าต่างคุณสมบัติทั้งหมด โดยใช้ฟังก์ชันการเรียกกลับที่โปรแกรมประยุกต์ที่กำหนดเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการเรียกกลับPropEnumProc.

EnumPropsExมีพารามิเตอร์เป็นพิเศษสำหรับข้อมูลที่กำหนดโดยโปรแกรมประยุกต์ใช้ โดยฟังก์ชันการเรียกกลับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการเรียกกลับ PropEnumProcEx.

Index