หน้าต่างคุณสมบัติ

หน้าต่างคุณสมบัติเป็นข้อมูลใด ๆ ที่กำหนดให้กับหน้าต่าง หน้าต่างคุณสมบัติมักเป็นหมายเลขอ้างอิงของข้อมูลเฉพาะหน้าต่าง แต่อาจมีค่า 32 บิตใด ๆ คุณสมบัติแต่ละหน้าต่างจะถูกระบุ ด้วยชื่อสตริง.

Index