การกำหนดคุณสมบัติของหน้าต่าง

ฟังก์ชันSetPropกำหนดให้หน้าต่างคุณสมบัติและรหัสของสายอักขระกับหน้าต่าง ฟังก์ชันGetPropดึงคุณสมบัติของหน้าต่างจะถูกระบุ ด้วยสายอักขระที่ระบุ ฟังก์ชันRemovePropการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าต่างและหน้าต่างคุณสมบัติขัด แต่ทำลายข้อมูลตัวเอง.

Index