ขั้นตอนการหน้าต่างเริ่มต้น

ฟังก์ชันขั้นตอนเริ่มต้นหน้าต่างDefWindowProcกำหนดทำงานบางอย่างที่เป็นพื้นฐาน โดย windows ทั้งหมดที่ใช้ร่วมกัน การเริ่มต้นกระบวนการหน้าต่างแสดงหน้าที่การใช้งานน้อยที่สุดสำหรับหน้าต่าง กระบวนการของหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์กำหนดควรส่งต่อข้อความใด ๆ ที่จะประมวลผลไปยังฟังก์ชันDefWindowProcสำหรับการเริ่มต้นการประมวลผล.

Index