Windows

ในโปรแกรมกราฟิกตาม Win32 ประยุกต์ หน้าต่างเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมของหน้า จอที่ใช้แสดงผลลัพธ์ได้รับการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้ ดังนั้น งานแรกของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Win32 ที่แสดงเป็นรูปภาพคือการสร้างหน้าต่าง.

หน้าต่างใช้ร่วมกันหน้าจอกับ windows อื่น ๆ รวมทั้งจากโปรแกรมประยุกต์อื่น หน้าต่างเดียวเท่านั้นแต่ละครั้งสามารถรับการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถใช้เมาส์ แป้นพิมพ์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ เพื่อทำงานกับหน้าต่างนี้และโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นเจ้าของเครื่อง.

Index