แสดงสถานะ

หนึ่งช่วงเวลา หน้าต่างอาจถูกใช้งานอยู่ หรือไม่ทำ งาน ซ่อน หรือมองเห็น ได้ และย่อ ขยายให้ใหญ่สุด หรือคืนค่า คุณภาพเหล่านี้ถูกอ้างถึงโดยรวมเป็นของหน้าต่างแสดงสถานะ หน้าต่างแสดงสถานะอภิปรายหัวข้อต่อไปนี้:

Index