หน้าต่างความสัมพันธ์

หน้าต่างอาจมีเป็นเจ้าของหน้าต่างปิดการใช้งานหน้าต่างหน้าต่างการทำงานเบื้องหน้าหรือพื้นหลังของหน้าต่าง เหล่านี้คือบางตัวอย่างของวิธีการต่าง ๆ ที่หน้าต่างสามารถเกี่ยวข้องกับผู้ใช้หรือหน้าต่างอื่น.

Index