คลาสหน้าต่าง

คลาสหน้าต่างคือ ชุดของแอตทริบิวต์ที่ระบบใช้เป็นแม่แบบเพื่อสร้างหน้าต่าง ทุกหน้าต่างเป็นสมาชิกของคลาหน้าต่าง คลาสหน้าต่างทั้งหมดคือ กระบวนการเฉพาะ.

ภาพรวมนี้อธิบายถึงชนิดของหน้าต่างเรียน การหาตำแหน่งที่วิธีระบบตั้งไว้ และองค์ประกอบที่กำหนดลักษณะเริ่มต้นของ windows ที่อยู่ในพวกเขา.

Index