เรียนภายในแอพลิเคชัน

มีโปรแกรมประยุกต์ภายในคลาคลาสหน้าต่างใด ๆ ที่แฟ้มปฏิบัติการหรือ DLL ที่ลงทะเบียนสำหรับการใช้เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ได้ แม้ว่าคุณสามารถลงทะเบียนหมายเลขใด ๆ ของท้องถิ่นชั้น ได้ทั่วไปในการลงทะเบียนเพียงหนึ่ง คลาสหน้าต่างนี้สนับสนุนกระบวนการหน้าต่างของหน้าต่างหลักของโปรแกรมประยุกต์.

ระบบขัดชั้นภายในเครื่องเมื่อปิดโมดูลที่ลงทะเบียนไว้ โปรแกรมประยุกต์ยังสามารถใช้ฟังก์ชันUnregisterClassเพื่อเอาชั้นภายในเครื่อง และฟรีเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

Index