ข้อความการควบคุมแบบสแตติก

ข้อความต่อไปนี้จะใช้กับตัวควบคุมแบบสแตติก (STM_GETICON และ STM_SETICON ใช้กับไอคอนเท่านั้น)

STM_GETICON
STM_GETIMAGE
STM_SETICON
STM_SETIMAGE

Index