วิกราฟิกแบบ Static Control

ตัวควบคุมแบบคงวิกราฟิกแสดงเฟรมหรือกรอบสี่เหลี่ยมแบบเติม เฟรมสามารถวาดหลายลักษณะ รวมดำ เทา หรือสีขาว ในการเพิ่ม การกรอบ และสามารถวาด ด้วยรูปแกะสลักแบบให้มีลักษณะที่ปรากฏแบบสามมิติ ลักษณะเฟรมรวม SS_BLACKFRAME, SS_GRAYFRAME, SS_WHITEFRAME, SS_ETCHEDHORZ, SS_ETCHEDVERT และ SS_ETCHEDFRAME.

สี่เหลี่ยมที่สามารถมีเติมสีในลักษณะสาม: สีดำ สีเทา หรือสีขาว ลักษณะเหล่านี้จะถูกกำหนด โดยค่าคง SS_BLACKRECT, SS_GRAYRECT และ SS_WHITERECT.