วาดเจ้าของตัวควบคุมแบบสแตติก

โดยการใช้ลักษณะ SS_OWNERDRAW แอปพลิเคชันสามารถรับผิดชอบสำหรับการวาดภาพตัวควบคุมแบบ static หน้าต่างหลักของการวาดเจ้าคงควบคุม (เจ้าของ) ได้รับข้อความWM_DRAWITEMเมื่อใดก็ ตามตัวควบคุมจะคงต้องมีทาสี ข้อความมีอยู่ของโครงสร้างแบบDRAWITEMSTRUCTซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เจ้าของหน้าต่างใช้เมื่อวาดตัวควบคุม.

Index