เลื่อนบิตแมปกับความ WM_CREATE

เมื่อประมวลผลข้อความWM_CREATEตัวแปรที่จำเป็นสำหรับการเลื่อนดูกำลังเตรียมใช้งาน ใช้ CreateCompatibleDCฟังก์ชันเพื่อสร้างบริบทอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ (DC), CreateBitmapฟังก์ชันเพื่อสร้างบิตแมป และ ฟังก์ชันSelectObjectเลือกบิตแมปสำหรับ DC โปรดสังเกตว่า DC ที่ได้จะเรียกว่าหน่วยความจำแบบ DC.

ข้อมูลของอุปกรณ์เฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์แสดงผลถูกเรียก ถ้า DC ได้ถูกสร้างขึ้นสำหรับหน้าจอ เช่นในตัวอย่าง ใช้ GetDeviceCapsฟังก์ชันการรับข้อมูลนี้ ข้อมูลที่มีจำนวนสีที่อยู่ติดกับบิตต่อพิกเซล จำนวนสีบิน และความสูงและความกว้างของ DC.

Index