ฟังก์ชันของแถบเลื่อน

ฟังก์ชันต่อไปนี้จะใช้กับแถบเลื่อน.

EnableScrollBar
GetScrollInfo
ScrollDC
ScrollWindowEx
SetScrollInfo
ShowScrollBar

ฟังก์ชันที่ล้าสมัย

GetScrollPos
GetScrollRange
ScrollWindow
SetScrollPos
SetScrollRange

Index