การเลื่อนดูข้อความที่ มีข้อความ WM_PAINT

เมื่อการประมวลผล WM_PAINTความ มันสะดวกเพื่อวาดบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในส่วนของหน้าต่างไม่ถูกต้อง ตัวอย่างในส่วนต่อไปนี้ใช้เลื่อนตำแหน่งปัจจุบันและขนาดของพื้นที่ถูกต้องเพื่อกำหนดช่วงของบรรทัดภายในขอบเขตไม่ถูกต้องในการแสดงผล.

Index