แถบเลื่อน

หน้าต่างในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Win32 สามารถแสดงวัตถุข้อมูล เช่นเอกสารหรือบิตแมป ที่มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ของไคลเอ็นต์ของหน้าต่าง เมื่อให้กับแถบเลื่อนผู้ใช้สามารถเลื่อนวัตถุข้อมูลในพื้นที่ไคลเอ็นต์เพื่อนำมาลงในมุมมองส่วนต่าง ๆ ของวัตถุที่นอกเหนือจากเส้นขอบของหน้าต่าง.

Index