ข้อความเลื่อน

ส่วนนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถทำตามขั้นตอนของหน้าต่างหลักของโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนข้อความได้ ตัวอย่างในตัวอย่างของการเลื่อนข้อสร้าง และแสดงข้อความWM_VSCROLLที่สร้างขึ้น โดยแถบเลื่อนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูข้อความทั้งแนวตั้ง และแนวนอนและอาร์เรย์ของสตริงข้อความและกระบวนการWM_HSCROLL.

Index