EM_GETSELTEXT

ความ EM_GETSELTEXT ดึงข้อความที่เลือกในปัจจุบันในตัวควบคุมการแก้ไขที่รวย.

EM_GETSELTEXT wParam = 0 
lParam = lpBuf (LPARAM) (LPSTR) 

 

พารามิเตอร์

lpBuf
ชี้การบัฟเฟอร์ที่ได้รับข้อความที่เลือก โปรแกรมประยุกต์ที่เรียกต้องแน่ใจว่า บัฟเฟอร์มีขนาดใหญ่พอที่จะเก็บข้อความที่เลือก.

ส่งกลับค่า

ส่งกลับจำนวนอักขระที่คัดลอก การไม่รวมถึงอักขระ null terminating.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการรุ่น 3.51 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Rich, Rich แก้ไขข้อความ

Index