EM_GETREDONAME

[นี่คือเอกสารเบื้องต้นและเรื่องการเปลี่ยนแปลง]

แก้ไข Rich 2.0 และรุ่นที่ใหม่กว่า: ส่งข้อความ EM_GETREDONAME ให้เป็นตัวควบคุมการแก้ไขที่รวยเพื่อดึงชนิดของการดำเนินการถัดไป ถ้ามี ในคิวการทำซ้ำของตัวควบคุม.

แก้ไข Rich 1.0: ข้อความนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน.

EM_GETREDONAME wParam = 0    / / ไม่ ใช้ ต้องเป็นศูนย์ lParam = 0   / / ไม่ ใช้ ต้องเป็นศูนย์ 

 

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ไม่ใช้ พวกเขาต้องเป็นศูนย์.

ส่งกลับค่า

ถ้าไม่ว่างเปล่าของตัวควบคุมการทำซ้ำคิว ค่ากลับเป็นค่าการแจงนับUNDONAMEIDที่แสดงชนิดของการดำเนินการต่อไปในคิวการทำซ้ำของตัวควบคุม.

หากมีการกระทำที่ไม่มี redoable หรือชนิดของการกระทำ redoable ถัดไปคือไม่รู้จัก ส่งคืนค่าเป็นศูนย์.

หมายเหตุ

ชนิดของการกระทำที่คุณสามารถยกเลิก หรือ redone รวมพิมพ์ ลบ ลากปล่อย ตัด และการดำเนินการวาง ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบขยายสำหรับการเลิกทำ และทำซ้ำการดำเนินการ เช่นกล่องรายการแบบหล่นลงของการกระทำที่ redoable.

QuickInfo

nbsp Windows &NT:ต้องการเวอร์ชัน 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows:ต้องใช้ Windows 95 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows CE:ไม่สนับสนุน
หัวข้อ:ประกาศใน richedit.h.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการควบคุมแก้ไข Richข้อความแก้ไข Rich, EM_GETUNDONAME, EM_REDO, EM_UNDO, UNDONAMEID

Index