UnlockResource

ฟังก์ชันUnlockResourceจะล้าสมัย ฟังก์ชันนี้มีไว้สำหรับความเข้ากันได้กับ Windows รุ่นที่ 16 บิตเท่านั้น คุณไม่จำเป็นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Win32 เพื่อปลดล็อกทรัพยากร.

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของทรัพยากรฟังก์ชันทรัพยากร LoadResource, LockResource

Index