แมโครของทรัพยากร

แมโครดังต่อไปนี้จะใช้กับทรัพยากร.

MAKEINTRESOURCE

Index