ตั้งค่าสถานะชนิดบิตแมป

ตั้งค่าสถานะ MFT_BITMAP หรือ MF_BITMAP บอกให้ระบบใช้บิตแมปแทนที่เป็นสายอักขระข้อความเพื่อแสดงรายการเมนู ต้องถูกตั้งค่าสถานะ MFT_BITMAP หรือ MF_BITMAP ของรายการเมนูเวลาเรียกใช้งาน คุณไม่สามารถตั้งค่าในแฟ้มข้อกำหนดทรัพยากร.

สำหรับโปรแกรมประยุกต์ใหม่ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันSetMenuItemInfoหรือ InsertMenuItemเพื่อตั้งค่าชนิดของค่าสถานะ MFT_BITMAP เมื่อต้องการเปลี่ยนรายการเมนูจากในรายการข้อความกับรายการบิตแมป ใช้SetMenuItemInfo ใช้ฟังก์ชันInsertMenuItemเพื่อเพิ่มรายการใหม่บิตแมปไปยังเมนู.

โปรแกรมประยุกต์ที่เขียนขึ้นสำหรับระบบรุ่นก่อนหน้านี้สามารถดำเนินต่อเพื่อใช้ฟังก์ชันModifyMenu, InsertMenuหรือAppendMenuเพื่อตั้งค่าสถานะ MF_BITMAP เมื่อต้องการเปลี่ยนรายการเมนูจากสายอักขระข้อความรายการสินค้าแบบบิตแมป ใช้ModifyMenu เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่บิตแมปไปยังเมนู ใช้ค่าสถานะ MF_BITMAP ด้วยฟังก์ชันInsertMenuหรือAppendMenu.

Index