การตั้งค่าแอตทริบิวต์ของเครื่องหมาย

ฟังก์ชันCheckMenuItemการตั้งค่าแอตทริบิวต์การกาเครื่องหมายของรายการเมนูเพื่อตรวจสอบ หรือไม่ได้ตรวจสอบ คุณสามารถระบุค่า MF_CHECKED เพื่อตั้งค่าแอตทริบิวต์ของเครื่องหมายการตรวจสอบและค่า MF_UNCHECKED ตั้งค่าเป็นไม่ได้ตรวจสอบ.

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดสถานะเครื่องของรายการเมนูได้ โดยใช้ฟังก์ชันSetMenuItemInfo.

กลุ่มของรายการเมนูแสดงชุดของตัวเลือกเฉพาะบางครั้ง โดยใช้ฟังก์ชันCheckMenuRadioItemคุณสามารถตรวจสอบรายการเมนูหนึ่งในขณะที่การเอาเครื่องหมายถูกออกจากอื่น ๆ เมนูรายการทั้งหมดในกลุ่มพร้อมกัน.

Index