แป้นการเข้าถึงเมนู

อินเทอร์เฟซสำหรับแป้นพิมพ์มาตรฐานสำหรับเมนูที่สามารถถูกปรับปรุง โดยการเพิ่มรายการเมนูแป้นการเข้าถึง (mnemonics) แป้นการเข้าถึงตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในข้อความของรายการเมนูได้ เมื่อเมนูอยู่ ผู้ใช้สามารถเลือกรายการเมนู โดยการกดแป้นที่สอดคล้องกับอักษรขีดเส้นใต้ของสินค้า ผู้ใช้ทำแถบเมนูใช้งานอยู่ โดยการกดแป้น alt เพื่อไฮไลต์รายการแรกบนแถบเมนู เมนูถูกใช้งานอยู่เมื่อมีแสดง.

การสร้างคีย์การเข้าถึงสำหรับรายการเมนู นำหน้าอักขระใดก็ได้ในสายอักขระข้อความของรายการกับ &ersand ตัวอย่างเช่น ตัวอักขระข้อความ "แอมป์ย้าย"ทำให้ระบบการขีดเส้นใต้ตัวอักษร"M".

Index