ใช้บิตแมปเครื่องแบบกำหนดเอง

ระบบมีบิตแมปกาเครื่องหมายค่าเริ่มต้นสำหรับการแสดงผลอยู่ติดกับรายการเมนูที่ถูกเลือก คุณสามารถกำหนดเองเมนูแต่ละรายการ โดยการให้คู่ของบิตแมปเพื่อแทนเครื่องบิตแมปเริ่มต้น ระบบจะแสดงบิตแมปที่หนึ่งเมื่อมีการตรวจสอบสินค้าและอื่น ๆ เมื่อไม่ได้ตรวจสอบ ส่วนนี้อธิบายขั้นตอนเกี่ยวข้องในการสร้าง และการใช้บิตแมปแบบกำหนดเองเครื่อง.

Index