การสร้างรายการเมนูวาดเจ้า

ถ้าคุณจำเป็นต้องทำการควบคุมลักษณะที่ปรากฏของรายการเมนู คุณสามารถใช้เมนูวาดเจ้าของรายการในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ ส่วนนี้อธิบายขั้นตอนเกี่ยวข้องในการสร้าง และการใช้รายการเมนูวาดเจ้า.