เมนูทางลัด

นอกจากนี้ระบบยังมีเมนูทางลัด เมนูทางลัดที่ไม่ได้ถูกแนบกับแถบเมนู มันสามารถปรากฏขึ้นที่ใดก็ได้บนหน้าจอ โปรแกรมประยุกต์เชื่อมโยงเมนูทางลัดโดยทั่วไป กับส่วนของหน้าต่าง เช่นพื้นที่ไคลเอ็นต์ หรือวัตถุใด วัตถุ เช่นไอคอน ด้วยเหตุนี้ เมนูเหล่านี้มีหรือที่เรียกว่าเมนูบริบท.

เมนูทางลัดที่ยังคงซ่อนไว้จนกว่าผู้ที่ใช้เรียกใช้ได้ โดยทั่วไป ด้วยการคลิกขวาเลือก แถบเครื่องมือ หรือปุ่มแถบงาน โดยปกติจะแสดงเมนูที่ตำแหน่งของตัวชี้เมื่อหรือเมาส์เคอร์เซอร์.

Index