บิตแมปประกอบรายการเมนู

คุณเชื่อมโยงคู่ของเครื่องบิตแมปกับรายการเมนู โดยผ่านการจับของบิตแมปไปยังฟังก์ชันSetMenuItemBitmaps บิตแมปที่ไม่ได้ตรวจสอบระบุพารามิเตอร์hBitmapUncheckedและบิตแมปที่ตรวจสอบระบุพารามิเตอร์hBitmapChecked ถ้าคุณต้องการเอาเครื่องหมายหนึ่ง หรือทั้งสองออกจากรายการเมนู คุณสามารถตั้งค่าhBitmapUncheckedหรือพารามิเตอร์hBitmapCheckedหรือทั้งสอง อย่าง ให้เป็น NULL.

Index