ขยายแม่แบบเมนูรูปแบบ

รูปแบบเมนูแบบขยายแม่แบบสนับสนุนเมนูฟังก์ชันการใช้งานเริ่มต้น ด้วย Windows 95 และ Windows NT 4.0 รุ่น เช่นเดียวกับเมนูแม่ทรัพยากรที่ใช้ก่อนหน้านี้ ทรัพยากรเพิ่มเติมเมนูแม่ได้ชนิดของทรัพยากร RT_MENU ระบบทรัพยากรสองรูปแบบ โดยหมายเลขรุ่น ซึ่งเป็นสมาชิกตัวแรกของหัวข้อการทรัพยากรที่แตกต่าง.

แม่แบบเพิ่มเติมเมนูประกอบด้วยโครงสร้างแบบMENUEX_TEMPLATE_HEADERที่ตาม ด้วยโครงหนึ่งเพิ่มเติมMENUEX_TEMPLATE_ITEMสินค้าสร้างคำนิยาม.

Index