รายการเมนูเริ่มต้น

เมนูย่อยสามารถประกอบด้วยรายการหนึ่งในเมนูเริ่มต้น เมื่อผู้ใช้เปิดเมนูย่อย โดยการคลิกสองครั้งที่ ระบบการส่งข้อความคำสั่งไปยังเมนูเจ้าของหน้าต่าง และปิดเมนูว่าเริ่มต้นคำสั่งสินค้าได้ถูกเลือก ถ้ามีคำสั่งไม่มีรายการค่าเริ่มต้น เมนูย่อยยังคงเปิด เมื่อต้องการเรียกใช้ และการตั้งค่าสินค้าเริ่มต้นสำหรับเมนูย่อย ใช้ฟังก์ชันGetMenuDefaultItemและSetMenuDefaultItem.

Index