ป้อนข้อมูลของเมาส์

ภาพรวมนี้อธิบายวิธีที่ระบบให้ป้อนข้อมูลของเมาส์ไปยังโปรแกรมประยุกต์ของคุณและวิธีการที่โปรแกรมประยุกต์ได้รับ และประมวลผลข้อมูลเข้า.

Index