เกี่ยวกับการป้อนข้อมูลของเมาส์

เมาส์เป็นการสำคัญ แต่อุปกรณ์ป้อน ข้อมูลแบบผู้ใช้ เป็นตัวเลือกสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Win32 โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Win32 เป็นหนังสือที่ดีเกี่ยวกับควรมีอินเทอร์เฟซแบบเมาส์ แต่มันไม่ควรพึ่งบนเมาส์เป็นเพียงผู้เดียววิธีการรับการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ แอพลิเคชันควรมีการสนับสนุนเต็มรูปแบบแป้นพิมพ์ด้วย.

เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Win32 ได้รับการป้อนข้อมูลของเมาส์ในรูปแบบของข้อความที่ส่ง หรือลงรายการบัญชีของ windows.

Index