ฟังก์ชันคิวข้อความและข้อความ

ฟังก์ชันต่อไปนี้จะใช้กับข้อความและคิวข้อความ.

BroadcastSystemMessage
DispatchMessage
GetInputState
GetMessage
GetMessageExtraInfo
GetMessagePos
GetMessageTime
GetQueueStatus
InSendMessage
InSendMessageEx
PeekMessage
PostMessage
PostQuitMessage
PostThreadMessage
RegisterWindowMessage
ReplyMessage
SendAsyncProc
เรียก sendmessage ระหว่างงาน
SendMessageCallback
SendMessageTimeout
SendNotifyMessage
SetMessageExtraInfo
TranslateMessage
WaitMessage

ฟังก์ชันที่ล้าสมัย

PostAppMessage
SetMessageQueue