สร้างหน้าต่างลูก

การสร้างหน้าต่างลูก แอปพลิเคชัน MDI เรียกฟังก์ชันCreateMDIWindowหรือส่งข้อความWM_MDICREATEกับหน้าต่าง MDI ไคลเอ็นต์ วิธีมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างหน้าต่างลูก MDI คือการ เรียกใช้ฟังก์ชันCreateWindowExการระบุลักษณะการขยาย WS_EX_MDICHILD เธรดในโปรแกรมประยุกต์ MDI สามารถใช้CreateMDIWindowหรือCreateWindowExเพื่อสร้างหน้าต่างลูกในเธรดอื่น ข้อความ WM_MDICREATE ถูกใช้เฉพาะในบริบทของเธรดเดียว.

ทำลายหน้าต่างลูก แอปพลิเคชัน MDI ส่งข้อความWM_MDIDESTROYไปยังหน้าต่าง MDI ไคลเอนต์.

Index