โครงสร้างอินเทอร์เฟซสำหรับเอกสารหลาย

โครงต่อไปนี้จะใช้กับ MDI.

MDICREATESTRUCT

Index