ไอคอนชื่อเรื่อง Windows

เนื่องจากอาจจะลดลง windows ลูก MDI แอปพลิเคชัน MDI ต้องเลี่ยงการควบคุมไอคอนชื่อเรื่องหน้าต่างเหมือนเป็นหน้าต่างลูก MDI ปกติ ไอคอนชื่อ windows ปรากฏขึ้นเมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ระบุเด็ก windows ของไคลเอ็นต์หน้าต่าง MDI ไอคอนชื่อ windows ต่างจาก windows อื่นเด็ก อย่างไรก็ตาม ที่พวกเขาได้เป็นเจ้าของหน้าต่างลูก MDI.

เมื่อต้องการระบุว่าหน้าต่างลูกคือ หน้าต่างชื่อของไอคอน ใช้ฟังก์ชันGetWindowกับดัชนี GW_OWNER -ไม่ใช่ชื่อเรื่อง windows ส่งกลับค่า NULL โปรดสังเกตว่า การทดสอบนี้จะไม่เพียงพอสำหรับระดับบน windows เนื่องจากเมนูและกล่องโต้ตอบจะเป็นเจ้าของ windows.

Index