กดแป้นพิมพ์และการแปลอักขระ

ระบบมีฟังก์ชันจุดประสงค์พิเศษหลายที่แปลรหัสการสแกน รหัสอักขระ และรหัสคีย์เสมือนโดยข้อความการกดแป้นพิมพ์ต่าง ๆ ฟังก์ชันเหล่านี้ได้แก่MapVirtualKey, ToAscii, ToUnicodeและVkKeyScan.

Index